Co się wlicza do prac ziemnych?

Pod pojęciem pracy lub robót ziemnych mieści się sporo różnych czynności, wykonywanych na placach budowy. Głównym celem wszystkich z nich jest jednak odpowiednie ukształtowanie gruntu, zgodnie z założeniami projektowymi dotyczącymi konkretnej inwestycji. Warto zaznaczyć, że ten etap jest niezwykle istotny, gdyż wpływa na wszystkie późniejsze. Prace ziemne wykonuje się zarówno podczas budowy fundamentów, instalowania rurociągów, tworzenia zbiorników, a także w trakcie różnego rodzaju inwestycji mieszkaniowych. Jakie czynności zalicza się do tej kategorii?
CONTINUE