Jakie są rodzaje wykopów ziemnych i w jakim celu się je wykonuje - foto

Zanim przystąpimy do wykopów ziemnych, należy wykonać specyfikację techniczną i przygotować teren pod budowę. Pamiętajmy też o tym, żeby wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i samochodów dostawczych. Sprawdź, jakie wyróżniamy rodzaje robót ziemnych i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie!

Czym jest wykop ziemny?

Najczęściej tego typu prace wykonuje się podczas budowy dróg lub przed wylewaniem fundamentów. Można je przeprowadzić dwoma metodami – warstwową (podłużną) i czołową. Pierwsze rozwiązanie sprawdzi się w przypadku szerokich wykopów, natomiast drugą opcję stosuje się przy głębokich, ale wąskich wykopach. Metoda podłużna jest bardziej uniwersalna, w tym przypadku korzysta się z różnych maszyn, takich jak spycharki i koparki.

Wykopy ziemne – rodzaje

Wykopy ziemne są uzależnione od rodzaju i charakteru budynku, a także warunków terenowych. Możemy je podzielić na:

 • podstawowe, do których należą niwelacje, makroniwelacje, wykopy wąskoprzestrzenne i liniowe,
 • wykończeniowe, takie jak nasypy, wyrównywanie, aranżacje małej architektury, ułożenie darni i ziemi ogrodowej, makroniwelacje, zagęszczanie skarp, wykonywanie wykopów, a także wyrównywanie ich dna,
 • porządkowe i przygotowawcze, czyli wytaczanie, karczowanie, wycinka i usuwanie darni.

Biorąc pod uwagę czas trwania wykopów, możemy podzielić je na tymczasowe (eksploatowane do 12 miesięcy) i trwałe, które będą użytkowane dłużej niż 1 rok. Jeśli za kryterium przyjmiemy głębokość, możemy wyróżnić trzy rodzaje wykopów:

 • płytkie (głębokość nie większa niż 1 m),
 • średniogłębokie (głębokość nie przekracza 3 m),
 • głębokie (głębokość powyżej 3 m).
 • Prace ziemne – na co zwrócić uwagę?

  Wykopy szerokoprzestrzenne wykonuje się poniżej poziomu przemarzania gruntu, czyli 0,8-1,4 m, przy czym szerokość dna powinna wynosić powyżej 1,5 m. Zazwyczaj przeprowadza się je dla obiektów liniowych, domów podpiwniczonych, a także na mało spoistym gruncie. Ściany wykopu można zabezpieczyć palisadami z wierconych pali, betonowych lub cementowo-gruntowych.

  W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych szerokość dna nie przekracza 1,5 m, natomiast długość jest dowolna. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku niepodpiwniczonych domów.

  Wykopy jamiste oddzielone są skarpami o długości i szerokości dna nieprzekraczającej 1,5 m oraz głębokości 1 m. Zazwyczaj wykonuje się je pod fundamenty obiektów małej architektury.

  Wykop liniowy – na czym polega?

  Wspomniane prace budowlane wykonuje się w wąskim i długim terenie. Wykopy liniowe znajdują zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji, przyłączy, czy drenaży. Można je przeprowadzić przed układaniem ogrodzenia, instalacji elektrycznej lub rurociągów albo zanim przystąpimy do budowy drogi, ulicy, torowiska, bądź też torowiska linii kolejowych. W tym przypadku najczęściej wykorzystuje się koparko-ładowarkę lub minikoparkę. Prace wykonuje się zgodnie z projektem budowlanym. Technologia powinna zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu podczas robót ziemnych.

  Kiedy warto wynająć koparkę?

  Jeśli chcesz wykopać oczko wodne, staw wodny, basen lub szambo, rozważ wynajem koparki. Nie będziesz musiał robić tego ręcznie, tym samym zaoszczędzisz sporo czasu. Decydując się na takie rozwiązanie, możesz od razu ładować ziemię na wozidło, a następnie usunąć z placu budowy. W ten sposób odpada Ci problem z jej magazynowaniem. Zdecyduj się na wynajem koparki, gdy chcesz szybko pozbyć się dużych kamieni, zagęścić grunt, uformować skarpę lub stworzyć zasypkę. Maszyna sprawdzi się również przy wyburzaniu budynków, utwardzaniu dróg, czy przygotowywaniu placu budowy.