Oferta Stakopbud.pl – Roboty ziemne – Kruszywa – Transport - KrakówOferta

Firma Stakopbud oferuje kompleksowe prace rozbiórkowe i wyburzeniowe (domki jednorodzinne, hale magazynowe, fabryki, demontaż pomieszczeń biurowych), oraz sprzedaż kruszywa wraz z transportem do klienta. W ofercie znajdują się różne rodzaje piasku (siany, zasypowy, płukany); kamień budowlany i dekoracyjny na wszelkiego rodzaju elewacje, schody, ozdobne murki, skalniaki; żwir pospółka; ziemia ogrodowa zarówno czarnoziem jak i brązowa; gruz; klińce; tłucznie (mineralny, porfirowy); kruszywa betonowe, ceglane, wszelkie kruszywa drogowe oraz szlaka. Firma Stakopbud ma w swojej ofercie usługi koparkami i koparko ładowarkami, są to usługi świadczone według potrzeb naszych klientów, a są to między innymi: przygotowanie placu budowy, wykopy, wykopy pod kanalizację i instalacje wodne, niwelacje, korytowanie pod budowę dróg, parkingów i chodników, rozbiórki i wyburzenia przy użyciu zarówno ciężkiego jak i drobnego sprzętu. Oferujemy również likwidacje szkód powstałych w skutek klęsk żywiołowych oraz demontaż pomieszczeń biurowych.

Oferujemy  transport i sprzedaż materiałów sypkich oraz kruszyw:

 • piasek siany, zasypowy, płukany,
 • kamień budowlany i dekoracyjny,
 • żwir-pospółka
 • ziemia ogrodowa czarna oraz brązowa
 • gruz
 • klińce
 • tłucznie- mineralne i porfirowe
 • kruszywo betonowe i ceglane
 • szlaka
 • wszystkie kruszywa drogowe

 

Oferujemy kompleksowe usługi koparkami, koparko-ładowarkami tj.:

 • przygotowanie placu budowy,
 • wykopy,
 • niwelacje,
 • wykopy pod wod-kan, 
 • korytowanie  pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i transport materiałów sypkich,
 • wyburzenia, rozbiórki,

Strona internetowa: Wojoweb Kraków WojoWeb - projektowanie stron internetowych