Oferta Stakopbud.pl – Roboty ziemne – Kruszywa – Transport - KrakówOferta

Oferujemy  transport i sprzedaż materiałów sypkich oraz kruszyw:

 • piasek siany, zasypowy, płukany,
 • kamień budowlany i dekoracyjny,
 • żwir-pospółka
 • ziemia ogrodowa czarna oraz brązowa
 • gruz
 • klińce
 • tłucznie- mineralne i porfirowe
 • kruszywo betonowe i ceglane
 • szlaka
 • wszystkie kruszywa drogowe

 

Oferujemy kompleksowe usługi koparkami, koparko-ładowarkami tj.:

 • przygotowanie placu budowy,
 • wykopy,
 • niwelacje,
 • wykopy pod wod-kan, 
 • korytowanie  pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i transport materiałów sypkich,
 • wyburzenia, rozbiórki,

Strona internetowa: Wojoweb Kraków WojoWeb - projektowanie stron internetowych