Przygotowanie placu budowy - jakie roboty ziemne - foto

Zanim wbijemy pierwszą łopatę, powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli spełniliśmy formalności, możemy przystąpić do przygotowywania terenu pod inwestycję. Pamiętaj, żeby zabezpieczyć plac budowy. Zastanów się, gdzie będziesz rozładowywał i przechowywał wszystkie materiały. Sprawdź, jakie roboty ziemne wykonuje się pod przyszłą budowę, aby wszystko poszło zgodnie z planem!

Klasyfikacja prac ziemnych

Zanim ekipa przystąpi do budowy nieruchomości, należy wykonać niezbędne roboty ziemne. W ten sposób można wydobyć grunt, przewieźć go w odpowiednie miejsce, a następnie przekształcić pod realizację inwestycji.

Jeśli mamy do czynienia z terenami podmokłymi lub poddanymi rekultywacji, powinniśmy zlecić badania geotechniczne. Warto je wykonać jeszcze przed zakupem działki, ale jeżeli o tym zapomnieliśmy, zlećmy je przed realizacją inwestycji. W niektórych przypadkach powinieneś rozważyć wynajem koparki, zwłaszcza jeśli przewidujesz kopanie dołów, wyrównywanie gruntu, czy załadunek ziemi.

Roboty ziemne możemy podzielić na:

 • przygotowawcze, podczas których oczyszczamy i przygotowujemy teren pod budowę. Zaliczamy do nich ewentualną rozbiórkę budynku, wycinkę drzew, usunięcie humusu, odwodnienie działki, czy wytyczenie obiektów budowlanych.
 • podstawowe, takie jak wykonanie nasypów, niwelacje, wykopy liniowe, szeroko- i wąskoprzestrzenne, makroniwelacje,
 • wykończeniowe, które polegają na wyrównaniu wykopów, profilowaniu terenu, zabezpieczaniu skarp i nasypów. Trzecią grupę stanowią również aranżacje małej architektury, czy rozkładanie darni i ziemi roślinnej.

Aby prawidłowo wykonać fundamenty, warto zdecydować się na wynajem koparki i wywrotek. W ten sposób można sprawnie zrealizować roboty ziemne. Biorąc pod uwagę sposób wykonania, możemy je podzielić na:

 • ręczne,
 • mechaniczne, czyli przy użyciu koparek, wywrotek, spycharek i ładowarek,
 • ręczno-mechaniczne, np. ręcznie odspajamy i ładujemy grunt, ale przewozimy maszynami budowlanymi,
 • hydromechaniczne – do oddzielenia materiału wykorzystujemy strumień wody pod ciśnieniem.

Jak przygotować się do budowy domu?

Zastanawiasz się, co zrobić, jeśli dysponujesz pochyłą działką? Możesz uwzględnić to na etapie przygotowywania projektu lub wyrównać ją przed budową. Jeśli zdecydowałeś się na drugie rozwiązanie, skorzystaj z usług doświadczonej firmy, która zajmie się niwelacją terenu, czyli profilowaniem. Warto też rozważyć wynajem koparki z długim ramieniem, która ma duży zasięg. W ten sposób możemy ustawić maszynę w jednym miejscu, aby wyrównać dużą działkę.

Profilowanie terenu – na czym polega?

Aby ocenić ukształtowanie terenu, potrzebujemy urządzeń geodezyjnych, takich jak specjalny moduł GPS, niwelator laserowy, czy tachimetr. Należy jednak podkreślić, że do ich obsługi potrzebna jest duża wiedza. Warto więc skorzystać z usług geodety, który przygotuje siatkę wysokościową, niezbędną do dobrego wyprofilowania. Specjalista zaznacza na niej spadek terenu, dzięki czemu nie będzie zbierała się na nim woda. Oprócz tego uwzględnia się na niej:

 • elementy zbrojeniowe,
 • obrysy istniejących i planowanych obiektów,
 • metoda odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • układ budynków wraz z opisem ich przeznaczenia.

Nie zawsze można wyprofilować cały teren na raz, niekiedy trzeba wydzielić sektory. Analizując mapę do celów projektowych, ustalmy miejsca, z których należy usunąć ziemię. Oznaczmy je sznurkiem w tym samym kolorze, aby ich nie pomylić. Tak samo możesz postępować w przypadku sektor, w których trzeba dosypać ziemi. Po podzieleniu i oznaczeniu poszczególnych obszarów, zastanówmy się, czy dysponujemy odpowiednią ilością ziemi, czy musimy ją dowieźć.