2011
2011-2012 r.
2012 r
2013
2013-2014r
2014 r.
2015 r.
2016 r.

2011

Wyburzenie budynku mieszkalnego, Kraków

2011-2012 r.

Wykop po budynek mieszkalno-usługowy, Kraków ul. Prądnicka

2012 r

 1. Prace ziemne związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do 6 domów jednorodzinnych, Kraków
 2. Wykonanie podbudowy pod drogi, place, miejsca parkingowe wokół budynku mieszkaniowego wielokondygnacyjnego
 3. Dostawa materiałów sypkich pod budowę oczyszczalni ścieków Arcelor Mittal Kraków
 4. Prace ziemie związane z budową nowej nitki ciepłowniczej dzielnicy Azory

2013

 1. Wykop pod zabudowę szeregową, Wieliczka
 2. Wyburzenie budynku mieszkalnego z zapleczem gospodarczym oraz wycinka zieleni, plantowanie porządkowanie terenu Kraków
 3. Dostawa materiałów sypkich pod modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych J.W. Balice.

2013-2014r

Roboty ziemne, wyburzeniowe, drogowe związane z modernizacją Magazynu Paliw na J.W Balice.

2014 r.

 1. Wyburzenie budynku biurowo magazynowego, Kraków.
 2. Ogrodzenie placu budowy, przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową, Kraków.
 3. Wyburzenie budynków gospodarczych, gmina Liszki.
 4. Wyburzenie budynku mieszkalnego, Kraków.
 5. Prace drogowe związane z wykonaniem poboczy w ciągu istniejącej drogi, Kraków.
 6.  Wykonanie wykopu pod budynek mieszkaniowy, Kraków.
 7. Wyburzenie budynku mieszkalnego, Kraków.
 8. Wyburzenie fundamentów zabytkowej strzelnicy, Kraków.
 9. Wyburzenie budynka mieszkalnego, wykonanie przyłącza WOD oraz drogi dojazdowej, Głogoczów
 10. Wyburzenie zespołu budynków. Kraków.

2015 r.

 1. Budowa drogi dojazdowej. Okolice Wieliczki.
 2. Prace ziemne i drogowe związne z budową stacji transformatorowej Kraków, Balicka.
 3. Prace ziemne, wykop 7500m3 os. Ruczaj Kraków
 4. Budowa drogi do stacji Trafo. Kraków
 5. Prace przygotowawcze, wykop, prace ziemne pod budynek zabytkowej Strzelnicy, Kraków
 6. Wyburzenie budynku mieszkalnego, Kraków Rybitwy
 7. Obsyp fundamnetów 900m3 Kraków Ruczaj
 8. Wyburzenie budynku magazynowego Kraków Śródmieście
 9. Wykonanie parkingu, Balice

2016 r.

 1. Wykuwanie fundamentu i prace ziemne KZN Bieżanów
 2. Wyburzenie budynku mieszkalnego Kraków